شما اینجا هستید: معرفی شرکت | سهامداران
چهارشنبه 25 مرداد 1396
سهامداران

 

  با توجه به پذيرش شركت در فرابورس، تركيب سهامداران شركت در پایان سال مالی 1394 شرح ذيل مي‌باشد

.