شما اینجا هستید: معرفی شرکت | سهامداران
چهارشنبه 4 اسفند 1395
سهامداران

 

  با توجه به پذيرش شركت در فرابورس، تركيب سهامداران شركت در پایان سال مالی 1394 شرح ذيل مي‌باشد

.