شما اینجا هستید: معرفی شرکت | موضوع فعالیت
چهارشنبه 25 مرداد 1396
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه
         

     1. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری ،سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد .

    2. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.